American College of Rheumatology – ACR/ARP Annual Meeting
a 13 de novembro de 2019, ATLANTA, ESTADOS UNIDOS.